Zgodovina LD Železniki

 

10.8.1946: ustanovitev LD Železniki
23.4.1950: Združitev z LD Selca v enotno LD Železniki
6.11.1954: razdružitev z LD Selca. Ob razdružitvi je bilo z odločbo OLO Kranj 7474/1 ustanovljeno lovišče LD Železniki v velikosti 4600 ha.
4.6.1959: ukinitev gojitvenega lovišča Ratitovec in sprememba mej z LD Selca, s čimer se je lovišče LD Železniki povečalo na sedanji obseg 9159 ha.
16.9.1962: otvoritev lovskega bivaka na zgornjem Podnu.
1.7.1978: otvoritev lovske koče na Toli
27.5.1981: nakup stavbe Na Plavžu 55 za lovski dom.
21.9.1991: otvoritev strelišča Zejčnk Pod Sušo
25.6.2003: dan odprtih vrat LD Železniki in slovesna otvoritev obrata z omejenim dovoljenjem za obdelavo uplenjene divjadi.
30.6.2006: LD Železniki je prejela priznanje Občine Železniki za svoje uspešno 60-letno delo.

Lov na jelena 1927

Zadnji uplenjeni volk leta 1954 Lov na gamsa: Mlinarjov Janko, Ferdinandova Francelj in Janez

Na Mosteh

ZAPISNIK USTANOVNE SKUPŠČINE

DNEVNI RED
1.Popis članov lovske družine
2.Volitev starešine
3.Zakup lovišča in določitev zakupnikov
4.Slučajnosti

Veber Leopold, Globočnik Boris, Dolenc Leopold, Šmid Miha, Vidmar Franc, Tolar Ferdinand, Markelj Vinko, Bogataj Franc, Demšar Jaka, Gortnar Filip, Gartnar Polde, Rejc Franc, Benedičič Jože, Grohar Matija, Benedik Viko, Gortnar Ferdinand, Tolar Franc, Šmid Jože, Tolar Andrej, Markelj Luka.

Odsotni lovci se lahko še naknadno vpišejo.
Zakup lovišča in določitev zakupnikov so določeni: Globočnik Boris, Dolenc Leopold, Veber Leopold.

Slučajnosti: Da družina more pristati na sklepe, samo le če bo lov šel na ceno, ki jo bomo zmogli in obenem naproščamo oblast, da gre družini v pomoč v dobavi orožja, ker so skoraj vsi lovci brez njega. Stavili smo predlog, da se ono orožje, ki ga je pobral okupator lovcem, kateri so sedaj v naši lovski družini, naproša, da bi se jim orožje čim prej vrnilo, na potrdila katera so jim bila dana. Ker ni bilo k zapisniku nikakih pripomb se je sestanek zaključil s pozdravom: 

Smrt fašizmu - svoboda narodu !

Zapisnikar: Markelj Vinko 
Starešina: Globočnik Boris

=========================================================================

Neznani avtor:

Od gamsa rožičke
Od jelenčka roge
Od petelinčka krivo perje
Od moje ljubce srce 

Kdor gamsa ni streljal
Ni ljubil deklet
Ne ve kako luštno
Na svet je živet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
----------------------

 

 

 
Izdelava spletne strani: PLAN e